FPK SUBSIDIE
FPK SUBSIDIE
FPK SUBSIDIE
FPK SUBSIDIE
Scroll
8 juli 2024

Meerjarige productiesubsidie!

Op 3 juli 2024 ontving Jansen & de Boer het bericht van Het Fonds Podiumkunsten dan onze aanvraag voor meerjarige productiesubsidie (2025-2028) is gehonoreerd! We zijn ontzettend blij en vereerd dat we onze plannen mogen gaan realiseren. We hebben er ongelofelijk veel zin in en zijn ook heel blij voor onze Zwolse collega’s Theatergroep de Jonge Honden en Het Nederlands Bach Consort. Tegelijkertijd voelen we ook veel verdriet voor prachtige gezelschappen die niet of niet langer ondersteund worden.


Lees hier het advies van de adviescommissie:

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed.

Stichting Jansen & de Boer is een gezelschap uit Zwolle dat muziektheater met poppen maakt voor de jeugd. Het gezelschap wil maatschappelijke kwesties bespreekbaar en invoelbaar maken om het belang en de kracht van liefde te benadrukken. Jansen & de Boer staat onder artistieke leiding van Noralie Jansen en Willeke de Boer. Het gezelschap speelt op scholen, in theaters, op festivals en in bibliotheken. 

Jansen & de Boer ontvangt in de periode 2021-2024 geen meerjarige productiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten.

De commissie vindt dat de artistieke leiding van Jansen & de Boer over uitstekend vakmanschap beschikt in zowel concept, compositie als het ambacht van poppen maken. Ook spelen Noralie Jansen en Willeke de Boer zelf in de voorstellingen. Zij nemen hiermee weliswaar veel verschillende rollen voor hun rekening, maar de commissie onderschrijft dat dit past bij het gezelschap vanwege de vervlechting van de verschillende disciplines. In dat kader is zij positief over de focus op hun eigen ontwikkeling in de plannen. Ook betrekt de aanvrager per productie een ervaren regisseur, dramaturg of componist. Verder vindt de commissie de samenwerkingen met betrokken coproducenten Phion en het Nederlands Bach Consort veelbelovend. In combinatie met het hoge uitvoeringsniveau van Jansen & de Boer zelf, geven deze samenwerkingen haar vertrouwen in de uitvoeringskwaliteit van de geplande producties.

De commissie herkent in het eerdere werk van Jansen & de Boer een eigen artistieke signatuur in de manier waarop muzikaal, theatraal en beeldend denken verweven worden tot gelaagde producties met een poëtisch en melancholisch karakter. De werkwijze, waarin de muziek het startpunt is van het maakproces, is volgens haar onderdeel van deze signatuur. Zij is van mening dat de plannen voor de periode 2025-2028 een geloofwaardige voortzetting vormen van het werk dat Jansen & de Boer in de afgelopen jaren heeft laten zien. In de geplande producties ambieert de aanvrager maatschappelijke kwesties bespreekbaar en invoelbaar te maken. In dat licht is de commissie positief over de vertaling van actuele maatschappelijke thema’s naar oorspronkelijke producties, zoals bijvoorbeeld in de productie ‘Kees zoekt een vis’. 

Op basis van uitwerking van de plannen en de helder beschreven werkwijze krijgt de commissie een goed beeld van de geplande producties. Zij vindt de voorstellingsconcepten prikkelend voor het jonge publiek. In combinatie met de aansprekende vorm en de hoge uitvoeringskwaliteit leidt dit volgens haar tot voorstellingen met een grote zeggingskracht. Dit ziet zij onderbouwd door het eerdere werk, waarvan zij ook de dramaturgie prijst. Ook verwacht de commissie dat de zeggingskracht van een productie zoals ‘Kleine Neptunus’ nog verder vergroot wordt door de wijze waarop gebarentaal wordt geïntegreerd in de voorstelling.

Publieksfunctie

De commissie beoordeelt de publieksfunctie als ruim voldoende.

De commissie constateert dat Jansen & de Boer muziektheatervoorstellingen met poppen maakt voor kinderen vanaf 4 en 6 jaar waarin maatschappelijke kwesties bespreekbaar en invoelbaar worden gemaakt. Zij vindt dat de vorm en thema’s van het werk goed passen bij de beschreven doelgroepen. Ook het speelcircuit van scholen, theaters en bibliotheken sluit hier logisch op aan. De aanvrager heeft een redelijk beeld van het huidige publiek. De commissie is in dat licht positief over de ambitie alle publieksgroepen de komende periode gedetailleerder in kaart te brengen. Zij vindt dat de aanvrager met de ambitie het publiek te verbreden met kinderen met een beperking en verschillende culturele en sociaal-economische achtergronden een passende uitbreiding van het publiek voor ogen heeft. 

De commissie constateert dat Jansen & de Boer de komende periode met minder voorstellingen een significante toename in bezoekers wil realiseren. Dit wil de aanvrager realiseren door het zwaartepunt van schoolvoorstellingen te verleggen naar theatervoorstellingen en door te spelen in grotere zalen. Jansen & de Boer wil komende periode een diverser publiek bereiken. Deze ambitie ziet de commissie voor een deel van de producties gedegen vertaald naar concrete publieksgroepen, zoals dove kinderen en kinderen met een vluchtverleden, waarbij zij het positief noemt dat de betreffende voorstellingen passend worden gemaakt voor dit publiek. Voor een aantal andere producties zijn de doelgroepen nog wat algemeen beschreven. Met name is de commissie kritisch over het ontbreken van een uitwerking van het beoogde publiek voor de productie ‘Popmuziek’, omdat de aanvrager deze voorstelling onder andere op popfestivals wil gaan spelen en dit nieuwe circuit ook een ander publiek met zich meebrengt. Zij mist een visie van de aanvrager op deze doelgroep.

De commissie vindt de marketingstrategie en -middelen helder beschreven. Zij is ook positief over het aantrekken van een uitvoerend marketeer. Wel vindt zij de strategie wat algemeen. Zo had zij een gerichte aanpak willen lezen voor de verschillende productiespecifieke doelgroepen, zeker in het geval van de productie ‘Popmuziek’, die op een dusdanig ander publiek gericht is dat zij geen vertrouwen heeft dat de beschreven strategie ook passend is voor deze productie. Zij heeft door de betrokken coproducenten en de partners op het gebied van verkoop evenwel vertrouwen dat de beoogde stijging in bezoekersaantallen zal worden gerealiseerd.

Betekenis voor de Nederlandse podiumkunstpraktijk

De commissie beoordeelt de betekenis voor de Nederlandse podiumkunstpraktijk als neutraal. 

Zij onderkent dat de activiteiten betekenisvol zijn voor de werkpraktijk en de bezoekers van Jansen & de Boer zelf, maar is er niet van overtuigd dat deze van bijzondere betekenis zijn voor de Nederlandse podiumkunsten in de brede zin.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als goed.

Jansen & de Boer is gevestigd in Zwolle, waar het professionele podiumkunstenaanbod in vergelijking met de vier grote steden in de Randstad klein is. Jansen & de Boer is goed ingebed in Zwolle. Dit blijkt onder andere uit de meerjarige financiering van zowel de gemeente Zwolle als de provincie Overijssel. De vestigingsplaats van de aanvrager is daarom van meerwaarde voor de bijdrage aan de geografische spreiding.

Verder constateert de commissie dat Jansen & de Boer in de periode 2022-2023 relatief veel heeft gespeeld in regio Oost. De mate waarin de voorstellingen in andere steden en regio’s zijn gespeeld is substantieel in relatie tot andere podiumkunsteninstellingen die hebben aangevraagd binnen categorie I. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De aanvrager levert daarmee een redelijke bijdrage aan een evenredige spreiding van uitvoeringen over het land.

Op grond van bovenstaande vindt de commissie dat Jansen & de Boer een grote bijdrage levert aan de geografische spreiding.